Градоустройство Start.bg - информация за градоустройство : проектантски фирми, конкурси, новини и проекти, закони и др. http://gradoustroistvo.start.bg/ bg <![CDATA[ПРЗ–кв. 45 нов, в. з. „БИСТРИЦА РАЗШИРЕНИЕ”]]> http://gradoustroistvo.start.bg/#b_75154 1518528717 1518528717 1518528717 827665 <![CDATA[ПРЗ на местност в. з. "ПРИПЛАТ - РАЗШИРЕНИЕ - ЗАПАД", р-н "Витоша"]]> http://gradoustroistvo.start.bg/#b_75154 1518528650 1518528650 1518528650 827664 <![CDATA[ПУП-ПРЗ в условията на чл. 16 от ЗУТ, на територията на поземлени имоти в м. "Бел камък" и м. "Зад ливаде", район "Връбница", за новообразувани квартали 1, 1а, 2, 2а и 3, м. "Бел камък" и м. "Зад ливаде", район "Връбница"]]> http://gradoustroistvo.start.bg/#b_75154 1518528563 1518528563 1518528563 827663 <![CDATA[Общ устройствен план на общ. Благоевград]]> http://gradoustroistvo.start.bg/#b_34001 1407151565 1407151565 1407151565 753488 <![CDATA[Планово задание за ОУП на общ. Борово]]> http://gradoustroistvo.start.bg/#b_69396 1407151276 1407151276 1407151276 753486 <![CDATA[Общ устройствен план на гр. Казанлък]]> http://gradoustroistvo.start.bg/#b_34001 1407151033 1407151033 1407151033 753485 <![CDATA[Lou Ruvo Center клиника за мозъчно здраве]]> http://gradoustroistvo.start.bg/#b_37844 1353251893 1353251893 1353251893 696788 <![CDATA[в-к "Строител"]]> http://gradoustroistvo.start.bg/#b_33956 1353092379 1353092379 1353092379 696278 <![CDATA[Закупуване на копия от цифровата ортофотокарта на България]]> http://gradoustroistvo.start.bg/#b_34277 1353090545 1353090545 1353090545 696264 <![CDATA[Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Гоце Делчев]]> http://gradoustroistvo.start.bg/#b_70518 1352447352 1352447352 1352447352 693962